O nás Měření & regulace IT služby ČEZ Kontakty

Nosný program

Současným nosným programem jsou následující činnosti:

 • Oživování a uvádění zařízení měřící, regulační techniky a elektro do provozu
 • Montážní práce měřicí, regulační techniky, řídicích systémů a elektro
 • Projektování souborů měřící, regulační techniky, řídících systémů a elektro
 • Dodávky a realizace díla měřící, regulační techniky, řídících systémů a elektro
 • Montáž a instalaci impulsního potrubí pro soubor ASŘTP a SKŘ
 • Komplexní služby v oblasti stanovených měřidel - měření tepla předaného párou nebo vodou, průtoku plynů a kapalin podle zákona č.505/90 Sb. o metrologii
 • Provádění výchozích revizních zpráv elektrického zařízení
 • Provádění montáží a oprav plynových zařízení včetně zařízení pro rozvod plynů
 • Provádění montáží a oprav a údržby pro rozvod a odběr el. energie do 35kV v objektech třídy B
 • Speciální svářečské práce
 • Zámečnické práce