O nás Měření & regulace IT služby ČEZ Kontakty

Reference

Místo
Země
Zákazník
Čas
Elektromontážní práce na akci I.etapa měření teploty trubek výparníku kotlů VB3,VB4 ČEZ a.s. areál elektrárny Dětmarovice
ČR
I&C ENERGO a.s. Třebíč, divize investičních dodávek České Budějovice 2004
Elektromontážní práce na akci obchodní centrum IKEA Praha - Černý Most
ČR
LUMEN a.s. České Budějovice 2004
Montáž impulsního potrubí včetně montáže měřícího rámu vzorkovače na akci Dalkia a.s areál teplárny Přerov
ČR
ORGREZ a.s., divize Dětmarovice & ELTODO EG a.s.,Praha 2004
Elektromontážní práce na akci rekonstrukce rozvodny 6kV Dalkia a.s areál teplárny Přerov
ČR
VA TECH EZ a.s. 2004
Elektromontážní práce na akci Dalkia a.s areál teplárny Ostrava - Třebovice
ČR
VA TECH EZ a.s. 2004
Elektromontážní práce - komplexní rekonstrukce rozvodů a osvětlení Dopravní podnik města Ostravy a.s. - Martinov
ČR
Vicomac s.r.o, Orlová 2004
Elektromontážní práce VIROPLASTIC, Frýdek Místek - Lískovec
ČR
Energo Group a.s. 2004
Elektromontážní,zámečnické a svařečské práce Sosnogorsk
Rusko
Elma - Therm s.r.o Kroměříž 2004
Elektromontážní práce včetně uvedení do provozu měřicích a registračních zařízení na pasteračních jednotkách v provozech
Krkonošské sýrárny a.s. Jičín
ZPA Nová Paka a.s. 2004
Elektromontážní práce na akci prodloužení trasy C metro - Praha trasa C metro - Praha
ČR
Elektroengineering Fleck-CS s.r.o. 2004
Elektromontážní práce na akci sídlo společnosti DHL DHL Praha - Pankrác
ČR
Libor Kolouch 2004
Elektromontážní práce na akci sídlo společnosti Microsoft

Microsoft - Praha Pankrác

ČR
Libor Kolouch 2004
Elektromontážní práce a zámečnické práce na rekonstrukci ASŘTP chemické úpravny vody teplárna United Energy a.s. Komořany
ČR
Bohemia Müller s.r.o. , Litvínov 2003 - 2004
Elektromontážní práce hala SAZKA Praha
ČR
REGULA ELMAR, s.r.o. ČKD Praha 2003
Elektromontážní práce LEGO Kladno
ČR
REGULA ELMAR, s.r.o. 2003
Elektromontážní práce LONZA - KOUŘIM
ČR
MANAG a.s. 2003 - 2004
Elektromontážní práce včetně uvedení do provozu ČOV - Poříčí nad Sázavou
ČR
MANAG a.s. 2003 - 2004
Elektromontážní práce včetně uvedení do provozu FARMAK, SETUZA, LUKANA - Olomouc
ČR
UNIS s.r.o. Brno 2003 - 2004
Elektromontážní práce na akci nové sídlo firmy VA TECH EZ a.s. - Praha Pankrác
ČR
VA TECH EZ a.s. 2003 - 2004
Elektromontážní práce GIGA SPORT Ostrava
ČR
VA TECH EZ a.s. 2003
Elektromontážní práce - komplexní rekonstrukce rozvodů a osvětlení Dopravní podnik města Ostravy a.s.
ČR
Vicomac s.r.o Orlová 2003 - 2004
Elektromontážní práce včetně uvedení do provozu - výrobní linka KRONOSPAN Bischweier
Německo
EZ Praha 2003
Provedení technické pomoci na akci - Obnova SKŘ Jaderná elektrárna Dukovany
ČR
ŠKODA Jaderné Strojírenství a.s. 2003 - v realizaci
Elektromontážní práce včetně uvedení do provozu - výrobní linka kyseliny dusičné Lovochemie Lovosice
ČR
UNIS s.r.o Brno 2002 - 2003
Rekonstrukce zařízení elektro - technologické zařízení - odstraňování povodňových škod metro Praha
ČR
Metrostav Praha a.s. 2002 - 2003
Rekonstrukce a uvedení do provozu měřících okruhů kotlů a turbin teplárna Komořany
ČR
Bohemia Müller Litvínov a.s. 2002 - v realizaci
Elektromontážní práce a technická výpomoc při odstávkách na zařízení MaR Jaderná elektrárna Dukovany
ČR
I & C ENERGO s.r.o. Třebíč 2002 - v realizaci
Převod dokumentace (schemat elektro) do digitální formy Jaderná elektrárna Dukovany
ČR
ŠKODA Praha a.s. 2001 - v realizaci
Rekonstrukce elektroinstalací zimní stadion Pardubice
ČR
EZ PRAHA a.s. 2001
Rekonstrukce rozvodů impulsního potrubí na technologickém zařízení strojovny teplárna Komořany
ČR
Bohemia Műller s.r.o. Litvínov 2001
Realizace montáže polní instrumentace chemické úpravny vody v areálu AUTO - ŠKODA a.s. Kvasiny
ČR
UNIS Brno s.r.o. 2001
Realizace - komplexní zajištění dodávek, montáže a zprovoznění fakturačních měření technologické páry, technických plynů VÍTKOVICE a.s., VÍTKOVICE STEEL a.s.
ČR
ZPA Nová Paka a.s. 2001- v realizaci
Technická pomoc a elektromontážní práce prováděné na 1. hlavním výrobním bloku a testování vstupních a výstupních signálů řídících systémů na 2. hlavním výrobním bloku Jaderná elektrárna Temelín
ČR
I&C ENERGO,divize Temelín

2001 - v realizaci, navazuje údržba zařízení

Realizace montáže vazební kabeláže řídícího systému a silových rozvoden primární a sekundární části 2. hlavního výrobního bloku (řídící systém WESTINGHOUSE WDPF II) Jaderná elektrárna Temelín
ČR
EZ PRAHA a.s. 2001 - 2002
Rekonstrukce řídícího systému, polní instrumentace a zařízení elektro na plnící lince (řídící systém SIEMENS S7 - 300) CEMENT a.s Hranice na Moravě
ČR
VICOMAC s.r.o. Orlová 2000 - 2002
Realizace montáže souboru ASŘTP na FCC výrobní krakovací lince (řídící systém FOX BORO) Česká rafinérská a.s.
ČR
MANAG a.s. Neratovice 2000 - 2002
Realizace pokládky kabeláží na 2. hlavním výrobním bloku Jaderná elektrárna Temelín
ČR
EZ Praha a.s. 2000
Realizace montáže měřící kabeláže generátoru 50MW Teplárna Katowice
Polsko
ŠKODA ENERGO, závod CONTROLS Plzeň 1999
Realizace montáže ochrany proti rušení a EMC - komplexní zajištění montáže na všech zařízeních a komunikačních prvcích konfigurace celého řídícího systému elektrárny Elektrárna Dětmarovice
ČR
SIEMENS AG,realizační kancelář Dětmarovice 1999
Realizace ASŘTP turbiny 50MW komplexní montáž a uvedení do provozu přístrojů a zařízení a příslušenství polní instrumentace turbiny (řídící systém VALMET). Energetické centrum TYCHY
Polsko
ŠKODA ENERGO , závod CONTROLS Plzeň

1999

Technická pomoc při uvádění souboru ASŘTP do provozu - oživování přístrojů polní instrumentace sekundárního okruhu a technologickévzduchotechniky. ( řídící systém WESTINGHOUSE WDPF II ) Jaderná Elektrárna Temelín
ČR
ŠKODA PRAHA a.s. 1999 - 2001
Rekonstrukce ASŘTP výrobního bloku č.2,komplexní montáž přístrojů a zařízení polní instrumentace,včetně návazností na nebloková zařízení,vlastní spotřebu a elektro a koordinace činností v návaznosti na uvádění souboru ASŘTP do provozu. Elektrárna Dětmarovice
ČR
ŠKODA ENERGO - závod CONTROLS Plzeň 1999
Realizace ASŘTP při výstavbě fluidních kotlů a turbin nových bloků č.4 a č.5, komplexní montáž přístrojů a zařízení polní instrumentace, včetně oživení a uvedení do provozu. ECK Kladno
ČR
UNIS Brno 1999
Rekonstrukce ASŘTP kotle K3, komplexní montáž přístrojů polní instrumentace. ECK Kladno
ČR
UNIS Brno 1998 - 1999
Realizace ASŘTP, celková montáž a komplexní uvedení do provozu přístrojů a zařízení polní instrumentace,včetně silových elektrozařízení řídící systém ABB - Advant). spalovna odpadů Liberec
ČR
UNIS Brno 1999
Rekonstrukce souboru ASŘTP (řídící systém GE- FANUC) 2x55 MW teplárna Malešice
ČR
UNIS Brno 1998 - 1999
Celková montáž souboru ASŘTP včetně kompletního uvedení do provozu řídícího systému WESTINGHOUSE WDPFII , fluidního kotle FK4 včetně pomocných provozů a turbiny 110 MW Elektrárny Ledvice
ČR
UNIS Brno 1998
Zkoušky, oživování a uvádění do provozu rekonstruovaného zařízení ASŘTP firmy SIEMENS - TELEPERM XP výrobních bloků č. 4, 3, 1,2 o výkonu 200 MW Elektrárny Dětmarovice
ČR
ŠKODA ENERGO závod CONTROLS Plzeň v letech 1996 - 1999